Verkoop

Marcanta richt zich hoofdzakelijk op taxaties en de aankoopbemiddeling van onroerende zaken en heeft zich daarin de laatste jaren geheel gespecialiseerd. Als ons kantoor gevraagd wordt om te bemiddelen bij de verkoop verwijzen wij vrijwel altijd door naar de voor die specifieke cliënt en object meest geschikte collega makelaars. Toch zijn er situaties waarbij wij wél onze diensten kunnen aanbieden zoals b.v. de verkoop binnen familieverband, stille verkopen waarbij niet in de openbaarheid getreden kan/mag worden, een koper die zichzelf aanbiedt bij de verkoper, overname van een bedrijfspand door eigen personeel etc., kortom wij bemiddelen niet bij de zoektocht naar een koper, maar begeleiden wel de verkoper in het gehele verkooptraject.

Het allerbelangrijkste bij een succesvolle "onderhandse" verkoop is de juiste waarde als uitgangspunt en een marktconforme vraagprijs om de woning aan te bieden. Niet te hoog en zeker ook niet te laag. Een te hoge vraagprijs kan kopers afschrikken en een onnodig lange verkoopperiode veroorzaken. Meestal blijkt dat één keer zakken (de vraagprijs verlagen) is twee keer zakken, is drie keer zakken enz. waardoor kan kans groot is dat de uiteindelijk te realiseren verkoopwaarde onder de reële marktwaarde door duikt. Zeker in de huidige tijd zijn vele voorbeelden te geven die dit gevaar aantonen. Het nadeel van een te lage vraagprijs behoeft, denken wij, geen nadere uitleg.

De begeleiding bij deze vorm van verkoop bestaat uit allereerst het opmaken van een goed onderbouwd taxatierapport en het in goed onderling overleg vaststellen van een vraagprijs. Deze vraagprijs is afgezien van de specifieke kenmerken van het pand mede afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de verkoper, de courantheid van het pand, actuele marktgegevens en de mogelijk gewenste overdrachtsdatum. Het te volgen verkooptraject wordt eveneens gezamenlijk bepaald, denk daarbij aan wel of niet adverteren, een bord in de tuin, op internet etc. Bezichtigingen en onderhandeling worden hoofdzakelijk door de verkopers gedaan met een ‘hulplijn’ vanuit ons kantoor. Vastleggen van de afspraken, koopakte opmaken en het verder ‘transportklaar’ maken van de verkoop gebeurt op deskundige wijze door ons kantoor. Natuurlijk zijn wij ook aanwezig bij de vooroplevering en het notariële transport.

De vergoeding voor deze vorm van dienstverlening kan op basis van uurtarief, een vooraf vastgesteld bedrag of een percentage van de verkoopsom. Eenduidig van te voren afgesproken en te verrekenen bij notarieel transport.