Seniorkeur

LANG NIET ELKE SENIORENWONING IS GESCHIKT VOOR OUDEREN!

Aan een huis met meer comfort kan elke makelaar u helpen. Maar als u een huis zoekt waarin u oud kunt worden , is het verstandig een gespecialiseerde makelaar in te schakelen. Hans Vos heeft daarvoor een speciale opleiding gevolgd en mag zich nu Seniorkeur makelaar noemen. Hij kan iedere woning beoordelen op alle aspecten die te maken hebben met ouder worden in de eigen woning. Voor jongeren betekent comfort vooral gemak, maar hoe ouder je wordt hoe groter de kans op fysieke ongemakken en hoe meer comfort een noodzakelijkheid wordt in plaats van een luxe. Veel huizen worden aangeboden als seniorenwoningen of als levensloopbestendige woningen maar slechts weinige woningen voldoen werkelijk aan alle eisen.

Senioren denken vaak dat ze naar een verzorgingshuis of een aanleunwoning kunnen wanneer ze fysieke problemen krijgen. Dat is een misverstand. De overheid vermindert het aantal plaatsen in deze instellingen, terwijl er de komende jaren veel meer senioren zullen zijn. Het beleid van de overheid is dat mensen zolang mogelijk thuis blijven wonen. Thuiszorg is op dit moment al tussen de 6.000,= en 16.000,= euro per jaar goedkoper dan opname in een verzorgingshuis. Het is dus verstandig een huis te bewonen waar het mogelijk is te blijven wonen wanneer u fysieke problemen krijgt.

Architecten, projectontwikkelaars, bouwondernemers en makelaars blijken bijvoorbeeld nauwelijks te weten in welke badkamers de thuiszorg wel hulp kan bieden en in welke badkamers dat vanwege de Arbowetgeving niet mag. Ze weten vaak ook niet waaraan de overloop of de gang moet voldoen. Ze denken dat brede deuren en een brede trap voldoende zijn. Wat heb je aan een goede badkamer als je die met teveel bochten vanuit de slaapkamer moet bereiken? Wat heb je aan een schitterend appartement als de galerij veel lager ligt dan de vloer in de gang? En wat heb je een een entreedeur in de centrale hal die je alleen open kan krijgen door er met je volle gewicht tegenaan te duwen?

Niet de schuur of garage, maar de slaapkamer is de ruimte waar de meeste ongelukken in huis gebeuren blijkt uit onderzoek van de stichting Consument en Veiligheid. Het beoordelen van een woning op levensloopbestendigheid is een vak dat maar weinig woonprofessionals beheersen. Als u wilt voorkomen dat u uw geld steekt in een huis dat later ongeschikt blijkt te zijn, kunt u maar beter een makelaar inschakelen die zich in dit onderwerp heeft gespecialiseerd. Welke woonprofessionals specialist op dit gebied zijn , kunt u zien op de website www.seniorkeurmakelaar.nl. Wilt u er meer over weten dan kunt u met Hans Vos een vrijblijvende afspraak maken op telefoonnummer 0548 - 54 53 55 of het contactformulier invullen.

Een architect is opgeleid om eisen en wensen van opdrachtgevers te vertalen in uitvoerbare plannen die voldoen aan de eisen die door de overheid worden gesteld om te mogen bouwen. Een ergotherapeut weet welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn om de beperkingen die lichamelijke ongemakken met zich mee brengen, zoveel mogelijk op te heffen. Beide beroepen zijn beschermd.

Voor een goed advies kunnen wij samenwerken met bovengenoemde beroepsgroepen. Desgewenst kan ons kantoor u ook adviseren en begeleiden bij de uitvoering van gewenste en/of noodzakelijk bouwkundige aanpassingen van uw woning.